THÔNG BÁO !

ĐIỂM  THI TỐT NGHIỆP

 MẪU ĐƠN PHÚC KHẢO
Mẫu 7_ Đơn đề nghị xem xét điểmthi tot n
Microsoft Word Document [31.0 KB]
Download
Thong bao phuc khao 2014.pdf
Adobe Acrobat Document [184.7 KB]
Download
Kien thuc chuyen mon.pdf
Adobe Acrobat Document [2.9 MB]
Download
Kien thuc co so nganh.pdf
Adobe Acrobat Document [2.7 MB]
Download
HÌNH MÔN BÁO HIỆU PHẦN I CÂU 7
VÍ DỤ VỀ ĐỊNH TUYẾN BẢN TIN SỐ ĐIỀU KHIỂN VÀ BÁO HIỆU TRONG DỊCH VỤ 800
IMG_0112.jpg
JPG Image [2.2 MB]
Download
HÌNH MÔN BÁO HIỆU PHẦN I CÂU 7
VÍ DỤ VỀ ĐỊNH TUYẾN BẢN TIN SỐ ĐIỀU KHIỂN VÀ BÁO HIỆU TRONG DỊCH VỤ 800
IMG_0112.jpg
JPG Image [2.2 MB]
Download
De cuong on thi TN cac he VLVH-gui gv-5-
Microsoft Word Document [85.5 KB]
Download
CÂU HỎI ÔN TẬP.docx
Microsoft Word Document [18.5 KB]
Download
204 Lich on thi TN khoa 2010 he VLVH.pdf
Adobe Acrobat Document [71.2 KB]
Download

Danh sách giáo viên và email

DANH SACH GVHD KHOA VT (mau).xls
Microsoft Excel Table [26.0 KB]
Download

THÔNG BÁO !

Kế hoạch tốt nghiệp của lớp.

KH dao tao VHVL.pdf
Adobe Acrobat Document [320.0 KB]
DownloadTra theo từ điển: