THÔNG BÁO!

- ĐIỂM THI LẠI MÔN BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN KẾT NỐI 

- ĐIỂM MÔN CHUYÊN ĐỀ

- ĐIỂM MÔN CÔNG NGHỆ TRUYỀN TẢI QUANG

MÔN BÁO HIỆU
D10TCVT05 -K - Tra Vinh L2 HK1 nam hoc 2
Microsoft Excel Table [33.5 KB]
Download
D10TCVT05 -K - Tra Vinh L1 HK2 nam hoc 2
Microsoft Excel Table [132.0 KB]
Download

THÔNG BÁO!

QUY ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP!

ACE XEM VÀ THỰC HIỆN ĐÚNG NHA!

QUY ĐỊNH LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
QUY DINH THIET KE TTTN-d10vtc.doc
Microsoft Word Document [87.5 KB]
Download

THÔNG BÁO!

Danh sách chia đợt thực hành và làm tiểu luận.

DS thuc hanh.xlsx
Microsoft Excel Table [11.6 KB]
Download
Book1.xlsx
Microsoft Excel Table [12.5 KB]
Download

Diem thi hoc ky roi

D10TCVT05 -K - Tra Vinh L1 HK1 nam hoc 2
Microsoft Excel Table [189.0 KB]
DownloadTra theo từ điển: