THÔNG BÁO!

CÓ KHẢ NĂNG CUỐI THÁNG 8 THI LẠI, ACE GẮNG XEM LẠI BÀI NHÉ

Môn báo hiệu coi lại tài liệu photo hôm trước 

Môn báo cáo chuyên đề cố gắng thao tác cho nhuần nhuyễn( có gì thì trao đổi với nhau)

THÔNG BÁO !

Thầy Khánh thông báo ACE thi lại môn báo cáo chuyên đề yêu cầu vẫn như lần trước nhưng thay đổi phần mềm khác: Asterisk hoặc FreeSwitch và có kết nối Internet.

Nộp cuốn và mail cho thầy 1 tuần trước khi thi.

THÔNG BÁO !

Điểm môn: An ninh mạng

                 Công nghệ truyền tải quang

                 Chuyên đề

                 Báo hiệu và điều khiển kết nối( Thi lại)

                 KT phát thanh và truyền hình

D10TCVT05 -K - Tra Vinh L1 HK2 nam hoc 2
Microsoft Excel Table [137.0 KB]
Download

Danh sách giáo viên và email

DANH SACH GVHD KHOA VT (mau).xls
Microsoft Excel Table [26.0 KB]
Download

Danh sách chia nhóm làm tiểu luận môn chuyên đề( Thi lại)

Copy of Xl0000002.xls
Microsoft Excel Table [29.5 KB]
Download

THÔNG BÁO !

Kế hoạch tốt nghiệp của lớp.

KH dao tao VHVL.pdf
Adobe Acrobat Document [320.0 KB]
DownloadTra theo từ điển: