THÔNG BÁO !

Điểm thi học kỳ 8

Điểm thực hành chuyên sâu

Điểm thi lại An ninh mạng

Điểm  thi lại Chuyên đề

THUC HANH CHUYEN SAU.xls
Microsoft Excel Table [36.5 KB]
Download
D10TCVT05 -K - Tra Vinh L1 HK2 nam hoc 2
Microsoft Excel Table [138.0 KB]
Download
D10TCVT05 -K - Tra Vinh L1 HK2 nam hoc 2
Microsoft Excel Table [58.0 KB]
Download

Danh sách giáo viên và email

DANH SACH GVHD KHOA VT (mau).xls
Microsoft Excel Table [26.0 KB]
Download

THÔNG BÁO !

Kế hoạch tốt nghiệp của lớp.

KH dao tao VHVL.pdf
Adobe Acrobat Document [320.0 KB]
DownloadTra theo từ điển: