THÔNG BÁO !

THỜI GIAN NHẬN BẰNG TÔT NGHIỆP:


TB nhan bang TN.pdf
Adobe Acrobat Document 46.1 KB
TB nhan bang TN.pdf
Adobe Acrobat Document 46.1 KB

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BCVT            
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH            
                   
DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - 2015
Tổng cộng 137 sinh viên
                   
TT Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Lớp Ghi chú
Hệ vừa làm vừa học ngành Kỹ thuật Điện tử Truyền thông
                   
26 Nguyễn Hoàng Anh Nam 26/05/1981 Cửu Long 7.08 Giỏi D10TCVT05-K  
27 Trần Thái Bảo Nam 04/02/1985 Cửu Long 6.87 TB. Khá nt  
28 Đặng Quốc Cần Nam 21/05/1982 Cửu Long 7.06 Giỏi nt

Admin

sửa

29 Phan Hữu Chí Nam 13/08/1974 Trà Vinh 6.74 TB. Khá nt  
30 Bùi Huy Cường Nam 07/07/1989 Trà Vinh 7.17 Khá nt  
31 Nguyễn Việt Cường Nam 16/08/1978 Trà Vinh 6.94 TB. Khá nt  
32 Trịnh Bá Cường Nam 13/06/1978 Vĩnh Long 7.52 Khá nt  
33 Nguyễn Văn Đạt Nam 02/09/1981 Trà Vinh 7.16 Khá nt  
34 Nguyễn Khắc Điền Nam 01/04/1979 Trà Vinh 7.42 Khá nt  
35 Nguyễn Hùng Dũng Nam 30/04/1976 Trà Vinh 6.89 TB. Khá nt  
36 Phan Quốc Dũng Nam 01/11/1975 Trà Vinh 7.30 Khá nt  
37 Đoàn Văn Dũng Nam 20/06/1975 Hà Nam Ninh 6.79 TB. Khá nt  
38 Võ Trường Giang Nam 25/05/1987 Trà Vinh 7.07 Khá nt  
39 Dương Trí Hậu Nam 15/02/1982 Trà Vinh 7.05 Khá nt  
40 Phạm Minh Hòa Nam 27/12/1979 Trà Vinh 7.19 Khá nt  
41 Hà Ngọc Nữ 06/04/1985 Cửu Long 7.26 Khá nt  
42 Bí Minh Nam 25/09/1980 Trà Vinh 6.90 TB. Khá nt  
43 Nguyễn Hoàng Minh Nam 06/09/1974 Vĩnh Long 6.89 TB. Khá nt  
44 Nguyễn Xuân Minh Nam 29/10/1978 Hà Nội 7.06 Khá nt  
45 Lý Thanh Mộng Nam 25/05/1978 Trà Vinh 7.09 Khá nt  
46 Huỳnh Thanh Nam Nam 04/05/1981 Trà Vinh 6.95 TB. Khá nt  
47 Lý Phương Nam Nam 06/07/1979 Trà Vinh 6.74 TB. Khá nt  
48 Huỳnh Minh Ngữ Nam 07/04/1974 Kiên Giang 6.74 TB. Khá nt  
49 Lê Trung Nhân Nam 22/12/1980 Trà Vinh 7.01 Khá nt  
50 Dương Hoàng Oanh Nam 24/08/1976 Trà Vinh 6.80 TB. Khá nt  
51 Huỳnh Quốc Phong Nam 13/01/1984 Trà Vinh 7.65 Khá nt  
52 Lý Thanh Phong Nam 12/05/1981 Cửu Long 7.24 Khá nt  
53 Trần Quốc Phong Nam 30/07/1979 Trà Vinh 7.14 Khá nt  
54 Lâm Tấn Phú Nam 10/10/1979 Trà Vinh 7.32 Khá nt  
55 Lê Thanh Phương Nam 06/02/1986 Cửu Long 7.03 Khá nt  
56 Thạch Sáng Nam 01/01/1977 Trà Vinh 7.44 Khá nt  
57 Nguyễn Ánh Tần Nam 29/12/1968 Cửu Long 6.73 TB. Khá D10TCVT05-K  
58 Nguyễn Quốc Thái Nam 27/06/1975 Trà Vinh 6.93 TB. Khá nt  
59 Liễu Hoàng Thanh Nam 22/01/1978 Trà Vinh 6.98 TB. Khá nt  
60 Nguyễn Ngọc Thanh Nam 03/02/1978 Cửu Long 7.05 Khá nt  
61 Võ Xuân Thạnh Nam 01/01/1977 Trà Vinh 7.16 Khá nt  
62 Âu Đức Thuận Nam 15/04/1979 Nghệ Tĩnh 7.16 Khá nt  
63 Lâm Thị Hồng Tím Nữ 20/05/1978 Cửu Long 7.51 Khá nt  
64 Nguyễn Văn Tình Nam 20/05/1984 Cửu Long 7.04 Khá nt  
65 Trương Văn Toàn Nam 22/02/1970 Trà Vinh 7.14 Khá nt  
66 Huỳnh Như Tòng Nam 04/08/1979 Trà Vinh 7.25 Khá nt  
67 Trần Ngọc Trân Nữ 12/10/1980 Trà Vinh 7.43 Khá nt  
68 Nguyễn Thanh Triều Nam 01/01/1976 Trà Vinh 7.42 Khá nt  
69 Phạm Thanh Triều Nam 27/10/1977 Cửu Long 7.01 Khá nt  
70 Ngô Trần Minh Trung Nam 04/09/1973 Trà Vinh 7.04 Khá nt Chưa có bằng
71 Dương Nguyên Anh Nam 27/10/1977 Cửu Long 7.15 Khá nt  
72 Dương Thanh Tùng Nam 02/05/1981 Trà Vinh 6.98 TB. Khá nt  
73 Phạm Hùng Vinh Nam 30/04/1981 Vĩnh Long 7.01 Khá nt  
74 Hà Đức Vĩnh Nam 27/09/1974 Trà Vinh 6.89 TB. Khá nt  
75 Lê Quang Nam 16/11/1984 Vĩnh Long 7.30 Khá nt  
76 Ngô Phương Nam 02/10/1974 Cửu Long 6.87 TB. Khá nt  
                   
 
                   
XÁC NHẬN CỦA KHOA/PHÒNG/TRUNG TÂM TRƯỞNG PHÒNG ĐT & KHCN
                   
                   
          ThS. Lê Quang Phú
 
   

THÔNG BÁO !

ĐIỂM  THI TỐT NGHIỆPMẪU ĐƠN PHÚC KHẢO
Mẫu 7_ Đơn đề nghị xem xét điểmthi tot n
Microsoft Word Document 31.0 KB
Thong bao phuc khao 2014.pdf
Adobe Acrobat Document 184.7 KB
Kien thuc chuyen mon.pdf
Adobe Acrobat Document 2.9 MB
Kien thuc co so nganh.pdf
Adobe Acrobat Document 2.7 MB
HÌNH MÔN BÁO HIỆU PHẦN I CÂU 7
VÍ DỤ VỀ ĐỊNH TUYẾN BẢN TIN SỐ ĐIỀU KHIỂN VÀ BÁO HIỆU TRONG DỊCH VỤ 800
IMG_0112.jpg
JPG Image 2.2 MB
HÌNH MÔN BÁO HIỆU PHẦN I CÂU 7
VÍ DỤ VỀ ĐỊNH TUYẾN BẢN TIN SỐ ĐIỀU KHIỂN VÀ BÁO HIỆU TRONG DỊCH VỤ 800
IMG_0112.jpg
JPG Image 2.2 MB
De cuong on thi TN cac he VLVH-gui gv-5-
Microsoft Word Document 85.5 KB
CÂU HỎI ÔN TẬP.docx
Microsoft Word Document 18.5 KB
204 Lich on thi TN khoa 2010 he VLVH.pdf
Adobe Acrobat Document 71.2 KB

Danh sách giáo viên và email

DANH SACH GVHD KHOA VT (mau).xls
Microsoft Excel Table 26.0 KB

THÔNG BÁO !

Kế hoạch tốt nghiệp của lớp.

KH dao tao VHVL.pdf
Adobe Acrobat Document 320.0 KBTra theo từ điển: